Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

 

          

         אות הנשיא למתנדב
       בשנת תשע"ד-שנת 2014   

             

ספק מורשה של משרד הביטחון

מספר ספק: 11012355

 

 

חזון הכפר

 

חזון כפר נהר הירדן

לקיים במדינת ישראל, כפר נופש ייחודי המעניק לילדים מכל המגזרים, המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, מחלות כרוניות וכן לילדים עם צרכים מיוחדים - נופש חווייתי, מרגש ובטוח המותאם להם.

הכפר פועל כל ימות השנה על ידי צוות הדרכה מקצועי וגיבוי רפואי מלא
וללא עלות לילד ולמשפחתו.