Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

 

ספק מורשה של משרד הביטחון

מספר ספק: 11012355

חזון הכפר

 
חזון כפר נהר הירדן

 

להיות כפר נופש ייחודי במדינת ישראל, שנועד לילדים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, מחלות כרוניות וכן לילדים עם צרכים מיוחדים, המעניק לילדים אלה נופש חווייתי, קסום ובטוח המותאם להם, בליווי צוות הדרכה מקצועי וגיבוי רפואי מלא. כל זאת –  ללא עלות לילד ולמשפחתו.

 

 

 

מאז תחילת הפעילות הגיעו "לחגוג את החיים" בכפר למעלה מ 4700 ילדים.