Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.


החזון

חזון כפר נהר הירדן

"לאפשר לכל הילדים המתמודדים עם מחלות ממושכות וצרכים מיוחדים, נפש קסום וחוויתי בגליל, ללא עלות למשפחות, בליווי צוות מקצועי וגיבוי רפואי מלא, בכל ימות השנה."


 

מאז תחילת הפעילות הגיעו "לחגוג את החיים" בכפר למעלה מ 4000 ילדים.